Akvaristika

          Akvaristika, zakládání a provoz menších akvárií v domácnostech je velmi oblíbená zájmová činnost s přibližně 60 milióny příznivců (akvaristů)po celém světě. Od poloviny devatenáctého století, kdy byl vyroben první předchůdce dnešních moderních akvárií, se akvaristika rozvinula a dnes využívá k vytvoření vhodného prostředí pro vodní obyvatele mnohé pokročilé technologie. Jedná se zejména o různé metody:

          Mezi akvárii, která provozují amatéři, lze najít jak obyčejné skleněné koule s jednou rybou, tak i komplexní simulované ekosystémy s pečlivě navrženými podpůrnými zařízeními. Akvária se většinou rozdělují na:

  1. sladkovodní s chladnější vodou
  2. mořská (tropická)

          Tyto a další vlastnosti popisují, jaké druhy ryb nebo jiných živočichů mohou v akváriu úspěšně žít. Obyvatelé akvárií často pocházejí z odchytů ve volné přírodě, ale stále více jich je v důsledku rozvíjejícího se akvaristického obchodu odchováváno v zajetí.

          Mnoho akvaristů vynakládá značné úsilí, aby svým chovancům v nádrži zabezpečili podmínky, které věrně napodobují jejich přirozené prostředí. Toho se dosahuje pečlivou kontrolou mnoha různých parametrů vody, množství přiváděných živin, odstraňování znečištění produkovaného chovanými živočichy a dalšími postupy. Důležité je také sledování oběhu dusíku, počínaje jeho pronikáním do akvária ve formě krmiva, přes jedovaté dusíkaté látky (dusitany) obsažené ve výkalech ryb až k jejich přeměně na méně nebezpečné dusičnany bakteriemi žijícími zejména na dně v procesu nitrifikace. Jednou z hlavních věcí je samozřejmě výběr správných druhů živočichů k chovu.


AKVARIJNÍ RYBIČKY

Neonka

          Neonka obecná je pravděpodobně jedna z nejznámějších a možná i nejpopulárnějších rybiček chovaných v našich akváriích. Jedná se o typickou hejnovou rybičku. Neonky snesou poměrně široké rozmezí životních podmínek. Je vhodné je chovat s jinými menšími mírumilovnými druhy. Často se kombinují i se skaláry. Pokud jsou spolu od malička nebývají problémy. Pro tento účel jsou ale vhodnější neonky červené, které jsou o něco větší. Akvárium musí být dobře zarostlé, aby neonkám poskytovalo dostatek úkrytů. Samice jsou o něco robustnější než samci, mají vyšší tělo a mírně prohnutý neónový pás. K vytírání je vhodné pár přemístit do samostatné vytíračky (stačí objem do 10-ti litrů). Pro tření jsou vhodnější spíše nižší teploty (do 22°C) a voda musí být velmi měkká. K vytírání je zapotřebí jemnolistých rostlin. Po vytření je nutno rodiče odlovit, jinak vlastní jikry sežerou. Plůdek se líhne do 24 hodin a vyžaduje velmi jemnou potravu (vířníci, drobné nauplie buchanek).

Skalár

          Skaláry vyžadují bezpodmínečně dostatek různorodé živé potravy, stejnou potravu přestanou po čase přijímat. Chováme je ve velkých nádržích, vysokých alespoň 50 cm (v dospělosti měří ryba na výšku až 22cm), osázených úzkolistými rostlinami. Jsou to majestátné, dlouhověké, klidné ryby, pouze v období tření, kdy tvoří revíry, jsou agresivnější. Mohou být lekavé a citlivé na hluk, choulostivé při transportu. Mnohdy z neznámého důvodu hynou. Skaláry se dají chovat s menšími rybkami jen tehdy, pokud jsou na ně zvyklé od malička. Jinak se stává, že skaláry menší rybky požírají. Při nízké teplotě trpí nemocemi. Často k vyléčení postačí zvýšit teplotu (až na 32oC). Jsou citlivé na chemikálie. Skalára amazonská má tmavší pruhy než skalára vysoká a dosahuje menších rozměrů. Existuje celá řada vyšlechtěných forem - kouřová, černá (Black Angelfish), mramorová (Marbeled Angelfish), zlatá, albín (Albino Angelfish), zebra, koi (Koi Angelfish), červenohlavá, stříbrná, atd.

Paví očko

          Příběh nejznámnější akvarijní ryby všech dob začal před 150 lety, 14. května 1856, kdy byla v oblasti Rio Guayre objevena. Ideální ryba pro začínající akvaristy, protože je nenáročná (při pravidelné údržbě akvária!!) a bez problémů se množí. Guppy jsou velmi tolerantní k vlastnostem vody. Žijí jak ve vodě měkké, tak i tvrdé. Ale nutná je voda bez škodlivin. Toho se dá dosáhnout pouze častou výměnou a dostačující filtrací. Detrit je nutné pravidelně odstraňovat, jelikož mnoho akvaristů si neuvědomuje, že tyto ryby spí v noci na dně. U zanedbané nádrže pak zvlášť u samců často dochází k bakteriálnímu rozpadu ploutví!! Velmi prošlechtěná paví očka jsou ale choulostivější, mají větší nároky na čistotu a kvalitu vody, bývají také náchylnější k nemocem. Nádrž může být libovolně osázená, úkryty nejsou nutné, pouze je dobré chovat více než jednu samičku, aby ji samec neuhonil. Existuje velké množství barevných a tvarových variant u samečků, vzniklých nekontrolovatelným křížením. Po celém světě se však konají mezinárodní výstavy chovatelů těchto ryb, pro které jsou určené mezinárodně uznávané standardy. Dle tvaru hřbetních a ocasních ploutví se rozlišují standardy: Triangel (dříve vějíř), Závoj, Prapor, Dvojitý mečík, Horní mečík, Dolní mečík, Lyra, Rýč, Kopí, Kruh a Jehla. Pro další přesnější určení je pak rozhodující zbarvení. Cena kvalitního chovného páru se pohybuje ve stokorunách a je nutné jej pořídit u zkušeného chovatele (v akvaristikách je nehledejte).